آموزش

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
  • نظرات : بدون دیدگاه

آموزش پس از نصب در خصوص اپراتوري دستگاهها از جمله خدمات رايگان شركت ويژن پيك ميباشد همچنين  در صورت تمايل مشتري، آموزشهاي گسترده ترجهت تعميرات اوليه وفني ارائه ميگردد.