خدمات قبل از فروش

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۳
  • نظرات : بدون دیدگاه

در شركت ويژن پيك قبل از فروش ماشين آلات جهت تسهيل در امر تصميم گيري  و انتخاب  تكنولوژي مناسب خدماتي شامل مشاوره، تست محصول در شركت و نصب آزمايشي ارائه ميگردد.

 

مشاوره:

جهت تصميم گيري در انتخاب درست تكنولوژي و بهينه كردن هزينه هاي  چاپ و بسته بندي ، جلسات مشاوره حضوري و تلفني برگزار ميگردد.

 

 تست محصول در شركت:

قبل از خريد و جهت ارائه نمونه هاي  قابل لمس، محصولات مشتريان در شرايط مشابه خط توليد بطور آزمايشي چاپ ميشوند  كه اين امر براي  مشترياني كه با تكنولوژيهاي جديد مانند ليزر و ديجيتالي حرارتي آشنايي چنداني ندارند يك مزيت محسوب ميشود.

 

نصب آزمايشي:

در مواردي كه تست محصولات و مشاوره به تصميم گيري خريد كمك چنداني نميكند وعملكرد سيستم چاپگربايد روي خط توليد مشخص شود سيستمها بصورت آزمايشي روي خطوط توليد نصب ميشوند تا نتايج چاپ قابل مشاهده باشد.