دستگاه ۲۱۲۰

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
  • نظرات : بدون دیدگاه

 

  • داراي دو هد براي موارد چاپ در دو جهت خلاف هم
  • كيفيت پايين چاپ، چاپ بلند حتي براي مواد جاذب (مانند موج دار) يا مواد غير جاذب (مانند پلاستيك بسته بندي و پوشش ها)