دستگاه ۹۵۵۰

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
  • نظرات : بدون دیدگاه

 

  • اعمال باركد GS1 بر روي ليبل تا ۱۵۰ بسته بر دقيقه.
  • كنترل مكانيكي دقيق و اتوماتيك كه باعث عدم توقف خط مي شود.
  • رابط حسي منفرد عملكرد را آسان مي كند.