دستگاه۸۶۱۰

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
  • نظرات : بدون دیدگاه

 

  • کارتریج MEK برای چسبندگی بر روی گستره ی وسیعی از سطوح غیر جاذب
  • سیستم آمادگی کارتریج به ارائه کیفیت چاپ کد کمک می کند.
  • ویژگی كد ضمانت كه خطاهاي احتمالی اپراتور را به حداقل می رساند.