مأموریت

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
  • نظرات : بدون دیدگاه

 

۱-تلاش در جهت ارتقاء سطح  رضایت و وفاداری مشتریان

۲-ارائه خدمات پس از فروش مناسب برای مشتریان

۳- تلاش در جهت افزایش سهم بازار و افزایش میزان حجم فروش

۴- ارتقاء سطح دانش و مهارت و توسعه قابلیت های پرسنل سازمان

۵-افزایش و تقویت و ارتقاء برند شرکت