معرفي تكنولوژي سیستمهای نشانه گذاری

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
  • نظرات : بدون دیدگاه

سیستم های نشانه گذاری کمپانی ویدئوجت گستره ی وسیعی از ویژگی ها را برای برآورده شدن نیاز های کاربردی مختلف ارائه می دهد. سیستم چاپ اطلاعات متغیر تصاویر را بر روی بسته های پستی با سرعت بالا اعمال می کند. سیستم های دیگر طراحی مدل دار و کارکرد ساده ای دارند، و همچنین مناسب برای نهاد های اداری از قبیل موسسات آموزشی و مراجع دولتی هستند.