معرفي تكنولوژي D.O.D

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
  • نظرات : بدون دیدگاه

چاپ دقيق و خوانا بر روي محفظه و كارتن هاي بسته بندي براي فهرست موجودي و مديريت زنجيره تامين بسيار مهم و حياتي است. براي پرداختن به نياز ها و كاربرد هاي گوناگون، كمپاني ويدئوجت گستره ي وسيعي از سيستم هاي بر پايه جوهر با كيفيت بالا و پايين همراه با سيستم هاي ليبل زن اتوماتيك را پيشنهاد مي دهد.