معرفي تكنولوژي C.I.J

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۳
  • نظرات : بدون دیدگاه

چاپگر هاي ریز نگار با تكنولوژي جريان پیوسته جوهر (CIJ) :

تكنولوژي جريان پیوسته جوهر يك روش غير تماسي ايده آل براي چاپ بر روي سطوح تخت و منحني است كه مي تواند با استفاده از گستره ي وسيعي از جوهر ها بر روي اغلب سطوح عمل چاپ را انجام دهد. با بيش از ۴۰ سال سابقه توليد و توسعه، كمپاني ويدئوجت با پيشنهادات و راه حل هاي تخصصي، عميق و كاربردي به شما جهت پيدا كردن راه حل مناسب براي نيازتان كمك مي كند.