توتون و تنباکو

کدگذاری در بسته بندی توتون و تنباکو با توجه به وجود ذرات و سرعت بالای خط تولید بسیار با اهمیت می باشد.

ویدیوجت طیف وسیعی از چاپگرهای لیزری، جوهر افشان و حرارتی را ارائه می دهد که قابلیت انعطاف پذیری در قسمت های مختلف خط تولید دارند.