برخی از خدمات ما

کنترل کیفی

کنترل کیفی

    واحد حامي مشتري به عنوان نماينده مشتريان در شركت ويژن پيك مسئوليت پيگيري پيشنهادات، خواسته ها و شكايات احتمالي مشتريان را تا حصول نتيجه مطلوب به عهده دارد.همچنين سنجش رضايتمندي مشتريان و تلاش جهت افزايش آن از مسئوليتهاي اين واحد ميباشد.  

آموزش

آموزش

آموزش پس از نصب در خصوص اپراتوري دستگاهها از جمله خدمات رايگان شركت ويژن پيك ميباشد همچنين  در صورت تمايل مشتري، آموزشهاي گسترده ترجهت تعميرات اوليه وفني ارائه ميگردد.            

خدمات بعد از فروش

خدمات بعد از فروش

ارتباط مشتري با شركتهاي ارائه دهنده چاپگرهاي صنعتي يك ارتباط بلند مدت ومتقابل ميباشد بنابراين بخش خدمات پس از فروش نقش مهمي در جلب رضايت مشتريان دارد و از مهمترين بخشهاي شركت ميباشد.اين واحد شامل بخشهاي : تامين مواد و قطعات، آموزش، تعميرات و نگهداري، حامي مشتري ميباشد.   –تامين مواد مصرفي و قطعات ارسال […]

خدمات قبل از فروش

خدمات قبل از فروش

در شركت ويژن پيك قبل از فروش ماشين آلات جهت تسهيل در امر تصميم گيري  و انتخاب  تكنولوژي مناسب خدماتي شامل مشاوره، تست محصول در شركت و نصب آزمايشي ارائه ميگردد.   –مشاوره: جهت تصميم گيري در انتخاب درست تكنولوژي و بهينه كردن هزينه هاي  چاپ و بسته بندي ، جلسات مشاوره حضوري و تلفني […]