سيستمهاي ليبل چسبان

دستگاه ۹۵۵۰

دستگاه ۹۵۵۰

  اعمال باركد GS1 بر روي ليبل تا ۱۵۰ بسته بر دقيقه. كنترل مكانيكي دقيق و اتوماتيك كه باعث عدم توقف خط مي شود. رابط حسي منفرد عملكرد را آسان مي كند.      

لیبل زن ۲۱۰

لیبل زن ۲۱۰

  کاربرد های لبیل زنی اتوماتیک تا ۳۰ متر بر دقیقه (۹۸ فوت بر دقیقه)        

چاپگر و لیبل زن P3400

چاپگر و لیبل زن P3400

  چاپ لیبل اتوماتیک طراحی صنعتی برای پاسخگویی به نیاز ها و کاربردهای گوناگون