محصولات ریزنگار

دستگاه اكسل UHS

دستگاه اكسل UHS

تست شده براي كاربرد هاي با سرعت خيلي بالا ماكزيمم سرعت خط: ۳۳۸ متر بر دقيقه (۱۱۱۱ فوت بر دقيقه) ۱۶۲۰ UHS و ۱۶۵۰ UHS داراي آخرين نسل تكنولوژي ها هستند.        

دستگاه ۳۷ PC

دستگاه ۳۷ PC

طراحي شده براي شناسايي قطعه پستي با باركد هاي پستي ماكزيمم سرعت خط: ۲۷۴ متر بر دقيقه (۹۰۰ فوت بر دقيقه)    

معرفي تكنولوژي C.I.J

معرفي تكنولوژي C.I.J

چاپگر هاي ریز نگار با تكنولوژي جريان پیوسته جوهر (CIJ) : تكنولوژي جريان پیوسته جوهر يك روش غير تماسي ايده آل براي چاپ بر روي سطوح تخت و منحني است كه مي تواند با استفاده از گستره ي وسيعي از جوهر ها بر روي اغلب سطوح عمل چاپ را انجام دهد. با بيش از ۴۰ […]