معرفي گستره چاپگرهاي تماسي PIEZO

چاپگر هاي ويدئوجت سري ۲۳۰۰

چاپگر هاي ويدئوجت سري ۲۳۰۰

    چاپ با كيفيت بالا تا ارتفاع چاپ ۷۰ ميلي متر (۲٫۵ اينچ) سيستم بر پايه جوهر كه نياز به ليبل بر روي مواد موج دار را از بين مي برد.