معرفي گستره چاپگرهاي تماسي T.T.O

دستگاه ديتا فلكس ۶۳۲۰

دستگاه ديتا فلكس ۶۳۲۰

  عرض چاپ ۳۲ تا ۵۳ ميلي متر ماكزيمم سرعت تا ۲۵۰ بسته در دقيقه ايده آل براي كاربردهاي خط پركن عمودي        

دستگاه ۶۴۲۰

دستگاه ۶۴۲۰

  عرض چاپ ۵۳ تا ۱۰۷ ميلي متر ماكزيمم سرعت تا ۴۰۰ بسته در دقيقه ايده آل براي كاربردهاي خط پركن افقي با سرعت بالا يا كاربردهاي برچسب ترابري      

دستگاه آي پي ديتافلكس پلاس

دستگاه آي پي ديتافلكس پلاس

  ماكزيمم عرض چاپ ۵۳ ميلي متر ماكزيمم سرعت تا ۴۰۰ بسته در دقيقه داراي درجه حفاظت صنعتي ۶۵ كه تميز كردن در محيط هاي شستشو را آسان مي كند.          

دستگاه ۶۲۱۰

دستگاه ۶۲۱۰

  ماكزيمم عرض چاپ ۳۲ ميلي متر ماكزيمم سرعت تا ۱۲۵ بسته در دقيقه راه حلي اقتصادي براي كاربردهاي با سرعت پايين