معرفي گستره چاپگرهاي گرافیکی

دستگاه سری BX 6000

دستگاه سری BX 6000

  توان عملیاتی استثنائی جوهر زود خشک شو قابلیت اطمینان، دوام و بهره وری بالا        

دستگاه ۴۳۲۰

دستگاه ۴۳۲۰

  چاپ با کیفیت بالا و استفاده آسان انعطاف پذیر، قابل تنظیم و قابل ارتقاء Enhanced I/O features        

دستگاه ۴۲۱۰

دستگاه ۴۲۱۰

  تکنولوژی جوهر افشان قابل اعتماد جوهر های بر پایه ی آب و حلال Intelligent stacker control available        

دستگاه ۴۴۱۰

دستگاه ۴۴۱۰

  کیفیت چاپ بالا بر روی کاغذ های متفاوت توانایی چاپ بر روی کاغذ های پوشش داده شده در سرعت های تولید Enhanced software and I/O options