معرفي گستره چاپگرهاي HP

دستگاه۸۶۱۰

دستگاه۸۶۱۰

  کارتریج MEK برای چسبندگی بر روی گستره ی وسیعی از سطوح غیر جاذب سیستم آمادگی کارتریج به ارائه کیفیت چاپ کد کمک می کند. ویژگی كد ضمانت كه خطاهاي احتمالی اپراتور را به حداقل می رساند.        

دستگاه۸۵۱۰

دستگاه۸۵۱۰

  جوهر های بر پایه حلال آبی و سبک برای سطوح جاذب ویژگی كد ضمانت كه خطاهاي احتمالی اپراتور را به حداقل می رساند.        

دستگاه ولکه m600 پیشرفته

دستگاه ولکه m600 پیشرفته

  جوهر های بر پایه حلال آبی و سبک برای سطوح جاذب ایده آل برای کاربرد های محصولات داروئی که نیاز به بارکد های دو بعدی دارند.        

دستگاه ولکه m 600 اولیه

دستگاه ولکه m 600 اولیه

  جوهر های بر پایه حلال آبی و سبک برای سطوح جاذب اثر چاپ کوچک و رابط کاربری ساده برای کاربردهای چاپ کد ساده