معرفی گستره جت پرینترهای ریزنگار

دستگاه اكسل UHS

دستگاه اكسل UHS

تست شده براي كاربرد هاي با سرعت خيلي بالا ماكزيمم سرعت خط: ۳۳۸ متر بر دقيقه (۱۱۱۱ فوت بر دقيقه) ۱۶۲۰ UHS و ۱۶۵۰ UHS داراي آخرين نسل تكنولوژي ها هستند.        

دستگاه ۳۷ PC

دستگاه ۳۷ PC

طراحي شده براي شناسايي قطعه پستي با باركد هاي پستي ماكزيمم سرعت خط: ۲۷۴ متر بر دقيقه (۹۰۰ فوت بر دقيقه)