چاپگرهای PIEZO

چاپگر هاي ويدئوجت سري ۲۳۰۰

چاپگر هاي ويدئوجت سري ۲۳۰۰

    چاپ با كيفيت بالا تا ارتفاع چاپ ۷۰ ميلي متر (۲٫۵ اينچ) سيستم بر پايه جوهر كه نياز به ليبل بر روي مواد موج دار را از بين مي برد.        

معرفي تكنولوژي PIEZO

معرفي تكنولوژي PIEZO

به دلیل بالا بودن تعداد نازل کیفیت چاپ بالاست. در اين سيتمها فقط از جوهراستفاده ميشود وچون پايه جوهر اين سيستمها معمولا روغن است سرعت خشک شدن جوهر کم است و دیرتر خشک می شود اين سيستمها توانايي چاپ روي سطوح جاذب و نيمه جاذب  را دارند .